Farní ohlášky 5. července 2020 - slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

sobota 11. července

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

neděle 12. července

15. neděle v liturgickém mezidobí

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Farní kavárna je v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 3.V úterý 14. července bude v naší farnosti adorační den. Adorace bude probíhat od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 17:30 hod. v kapli sv. Augustina. Kdo se můžete zapojit na půlhodinu nebo hodinu adorace, zapište se do tabulky v sakristii kostela.
  • 4.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u obce Karolínka. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 5.17. – 19. července se koná již tradiční festival Gregora Johanna Mendela. Tento kněz a řeholník patří k nejvýznamnějším vědcům světa a žil a působil v naší farnosti, kde zanechal trvalou stopu své pastorační a vědecké práce. Svou účastí na festivalu vyjádříme svůj vděk a hrdost na tohoto augustiniánského řeholníka. Program festivalu je na nástěnkách a na webu: www.mendelje.cz. Srdečně zveme.