Farní ohlášky 12. července 2020 - 15. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 14. července

památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

středa 15. července

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

čtvrtek 16. července

památka Panny Marie Karmelské

neděle 19. července

budeme slavit výročí narození Gregora Johanna Mendela. Slavnostní mše svatá k tomuto výročí bude sloužena v 11:00 hod. otcem Markem Váchou, který také bude mít homílii.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Farní kavárna je v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 3.V úterý 14. července bude v naší farnosti adorační den. Adorace bude probíhat od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 17:30 hod. v kapli sv. Augustina. Kdo se můžete zapojit aspoň na půlhodinu adorace, zapište se do tabulky v sakristii kostela.
  • 4.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u obce Karolínka. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 5.17. – 19. července se koná již tradiční festival Gregora Johanna Mendela. Tento kněz a řeholník patří k nejvýznamnějším vědcům světa a žil a působil v naší farnosti, kde zanechal trvalou stopu své pastorační a vědecké práce. Svou účastí na festivalu vyjádříme svůj vděk a hrdost na tohoto augustiniánského řeholníka. Program festivalu je na nástěnkách a na webu: www.mendelje.cz. Srdečně zveme.
  • 6.Na prázdniny se nám z Říma vrátili naši bohoslovci bratr Jakub a bratr Tomáš. Vítáme je mezi námi. Potěšili nás svými výsledky studia prvního ročníku filozofie, přejeme jim požehnaný čas prázdnin.