Farní ohlášky 10. prosince 2017 - 2. neděle adventní

Zde je úvodní text pro stránku "Farní ohlášky" ....

  • Ve středu 13. prosince po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme ochotné farníky o pomoc.
  • V tomto týdnu již ve středu nebude setkání biřmovanců, ve čtvrtek odpadá setkání pro dospělé nad Biblí a také páteční setkání mládeže.
  • Rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami bude příští sobotu v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.
  • V sobotu v 18:00 hod bude na opatství adventní setkání pro všechny farníky, kteří jsou zapojeni v pastoračních aktivitách a při úklidu baziliky. Těšíme se na setkání s vámi.
  • Příští neděli v 16:00 hod. vás zveme do naší baziliky na adventní duchovní zamyšlení P. Jana na téma „Postavy u jeslí“. Toto setkání hudebně doprovodí sbor Auris Brunensis.
  • Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.
  • 123132465465
  • 5465465465465465

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Další informace