Farní ohlášky 19. července 2020 - 16. neděle v liturgickém mezidobí - oslavy výročí narození Gregora Johanna Mendela

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. července

sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

středa 22. července

svátek sv. Marie Magdalény, v naší farnosti bude tradiční pobožnost k sv. Ritě spojená s žehnáním růží

čtvrtek 23. července

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

pátek 24. července

sv. Šarbela Machlúfa, kněze

sobota 25. července

svátek sv. Jakuba, apoštola

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Farní kavárna bude od příští neděle 26. července do konce prázdnin uzavřena.
  • 3.Dnes ještě pokračuje festival Gregora Johanna Mendela. Tento kněz a řeholník patří k nejvýznamnějším vědcům světa a žil a působil v naší farnosti, kde zanechal trvalou stopu své pastorační a vědecké práce. Festival končí dnešní nedělí. V naší bazilice bude na závěr oslav sloužena otcem Markem Váchou slavná mše svatá v 11:00 hod. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách oslav. Zvláštní poděkování patří panu Jakubovi Cardovi a jeho kolegům z firmy Společně, také firmě SunDrive, hlavním organizátorům oslav v areálu opatství.
  • 4.Ve farnosti Pohořelice chtějí uzavřít manželství náš farník pan Radim Jílek a slečna Eliška Dubnová. Ve farnosti Nové Město na Moravě chtějí uzavřít manželství naše farnice slečna Anežka Rolinková a pan Marek Benda. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšlených sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.