Farní ohlášky 26. července 2020 - 17. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 29. července

památka sv. Marty

pátek 31. července

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

sobota 1. srpna

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. 1. sobota v měsíci – v naší bazilice bude v 18:00 hod. již tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Naše farnost spravuje místo, ze kterého vždy proudily a stále proudí veliké Boží milosti. Svou modlitbou u Palladia města Brna vyprošujeme tyto milosti svým rodinám a bližním.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Minulou středu 22. července 2020, v den modliteb ke svaté Ritě, byla při augustiniánském opatství založena laická fraternita sv. Augustina a sv. Rity. Vzniklo nové modlitební společenství, které má za úkol šířit augustiniánskou spiritualitu a úctu ke sv. Ritě. Máme velkou radost a přejeme zakládajícím členům této fraternity hojnost Božích milostí a vytrvalost na zvolené cestě.
  • 3.Minulou středu naše opatství navštívili významní hosté: pan Tomáš Petříček, ministr zahraničí a velvyslanci Egypta a Izraele, kteří chtěli poznat místo působení Gregora Johanna Mendela. Hosté velmi ocenili možnost vidět osobní věci otce Gregora, zvláště jeho slavný rukopis.
  • 4.Další informace se týkají naší hlavní pouti 15. srpna k Panně Marii Svatotomské. Od 12. – do 14. srpna se koná již tradiční triduum. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna bude v 18:00 hod. sloužit mši svatou pomocný biskup brněnský otec Pavel Konzbul.