Farní ohlášky 9. srpna 2020 - 19. neděle v liturgickém mezidobíPastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 10. srpna

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – pátý den novény k Panně Marii Svatotomské. Výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

úterý 11. srpna

památka sv. Kláry, panny – šestý den novény

středa 12. srpna

začíná triduum před poutí k Palladiu města Brna, Panně Marii Svatotomské, Perle Moravy. Triduum povede otec Pavel Dokládal. Po mši svaté se budeme modlit Akafist, mariánskou modlitbu východní církve.

čtvrtek 13. srpna

druhý den tridua, po mši svaté se budeme modlit mariánskou pobožnost založenou na rozjímáních otců Církve

pátek 14. srpna

památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Třetí den tridua, po mši svaté se zúčastníme latinských mariánských nešpor.

sobota 15. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, HLAVNÍ POUŤ NAŠÍ BAZILIKY. Slavnostní mši svatou u Palladia města Brna v 18:00 hod. bude sloužit a při ní kázat pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky před slavnostní poutí výjimečně v úterý po mši svaté.
  • 2.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Pokud je v uzavřených prostorách přítomno více než 100 osob mají povinnost nosit roušky. Maximální počet těchto osob je 500. Z toho vyplývá, že v naší bazilice budou roušky potřeba na nedělních mších svatých a obzvláště na pouti.