Farní ohlášky 16. srpna 2020 - 20. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 17. srpna

svátek sv. Kláry z Montefalka, augustiniánské řeholnice, výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

středa 19. srpna

památka sv. Ezechiela Moreno, augustiniánského řeholníka, biskupa

čtvrtek 20. srpna

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

pátek 21. srpna

památka sv. Pia X., papeže

sobota 22. srpna

památka Panny Marie Královny; den modliteb ke sv. Ritě s žehnáním růží; na této mši svaté se sejdou členové bratrství sv. Rity z Brna, Prahy a z Košic

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky před hlavní poutí.
  • 2.Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě a přispěli k slavnostnímu průběhu naší pouti. Děkujeme varhaníkům a komornímu sboru, ministrantům a ženám, které napekly koláčky a nabízely pohoštění před bazilikou.
  • 3.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Pokud je v uzavřených prostorách přítomno více než 100 osob mají povinnost nosit roušky. Maximální počet těchto osob je 500. Z toho vyplývá, že v naší bazilice budou roušky potřeba na nedělních mších svatých a obzvláště na pouti.
  • 4.V naší farnosti se chystají uzavřít svátostné manželství náš farník pan Jakub Marčík a slečna Jana Vavříčková. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.
  • 5.V naší farnosti se chystají uzavřít svátostné manželství náš farník pan Jakub Marčík a slečna Jana Vavříčková. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.