Farní ohlášky 23. srpna 2020 - 21. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 24. srpna

svátek sv. Bartoloměje, apoštola, výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

čtvrtek 27. srpna

svátek sv. Moniky

pátek 28. srpna

slavnost našeho otce sv. Augustina, biskupa a učitele církve

sobota 29. srpna

památka Umučení svatého Jana Křtitele

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Pokud je v uzavřených prostorách přítomno více než 100 osob mají povinnost nosit roušky. Maximální počet povolených osob je 500. Z toho vyplývá, že v naší bazilice budou roušky potřeba na nedělních mších svatých a o velkých svátcích.
  • 3.V naší farnosti se chystají uzavřít svátostné manželství náš farník pan Jakub Marčík a slečna Jana Vavříčková. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.
  • 4.Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii baziliky a zde je také vyplněné můžete odevzdat. Výuka na faře začíná od úterý 1. září. Pokud máte zájem o výuku náboženství ve škole, přihlaste své dítě i na vedení školy, protože pokud je dětí málo, škola výuku nemusí povolit, pokud bude ve škole přihlášených 7 a více dětí, tuto výuku škola ze zákona zajistit musí. Proto je potřebné, aby rodiče svůj požadavek na výuku náboženství včas ředitelství školy sdělili. Předběžný rozvrh výuky najdete na webu farnosti.