Farní ohlášky 30. srpna 2020 - 22. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 3. září

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

pátek 4. září

svátek Panny Marie Potěšující, první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 5. září

první sobota v měsíci, v naší farnosti bude v 18:00 hod. již tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské

neděle 6. září

v 11:00 hod. bude v bazilice sloužit primiční mši svatou novokněz augustinián David Buža. Po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání. Mše svatá bude sloužena v polštině.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Pokud je v uzavřených prostorách přítomno více než 100 osob mají povinnost nosit roušky. Maximální počet povolených osob je 500. Z toho vyplývá, že v naší bazilice budou roušky potřeba na nedělních mších svatých a obzvláště na pouti.
  • 3.Rodiče, pamatujte v novém školním roce na přihlášení dětí do náboženství. Přihlášky si vyzvedněte v sakristii baziliky a zde je také vyplněné můžete odevzdat. Výuka na faře začíná od úterý 1. září. Pro výuku náboženství ve škole přihlaste své dítě i na ředitelství školy, pokud bude ve škole přihlášených 7 a více dětí, tuto výuku škola ze zákona zajistit musí. Proto je potřebné, aby rodiče svůj požadavek na výuku náboženství včas ředitelství školy sdělili. Předběžný rozvrh výuky najdete na webu farnosti.
  • 4.Otec Jan děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu farního tábora. Děkuje paní Renatě Švejdové, Jitce Němcové, Lucii Mezníkové, Jiřímu Starému a bratřím augustiniánům Jakubovi a Tomášovi. Zvláštní poděkování patří panu Václavu Procházkovi za programové vedení a Slávkovi Medkovi za dobré jídlo.
  • 5.V naší farnosti se chystají uzavřít svátostné manželství náš farník pan Jakub Fajnor a naše farnice slečna Beáta Jablonická. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.
  • 6.V neděli 6. září na mši svaté v 7:30 a v 9:00 hod. budou žehnány školní aktovky. Rodiče, připomeňte svým dětem, aby si je nezapomněli přinést.