Farní ohlášky 6. září 2020 - 23. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 8. září

svátek Narození Panny Marie

čtvrtek 10. září

svátek sv. Mikuláše Tolentinského, augustiniánského řeholníka, který je uznávaný jako přímluvce duší v očistci; na mši svaté bude již tradičně požehnaný chléb sv. Mikuláše

sobota 12. září

památka Jména Panny Marie

Další informace

  • 1.Od dnešní neděle je od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně Vás zveme.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Pokud je v uzavřených prostorách přítomno více než 100 osob mají povinnost nosit roušky. Maximální počet povolených osob je 500. Z toho vyplývá, že v naší bazilice budou roušky potřeba na nedělních mších svatých a obzvláště na pouti.
  • 4.Rodiče, pamatujte v novém školním roce na přihlášení dětí do náboženství. Přihlášky si vyzvedněte v sakristii baziliky a zde je také vyplněné můžete odevzdat. Výuka na faře začíná od úterý 1. září. Pro výuku náboženství ve škole přihlaste své dítě i na ředitelství školy, pokud bude ve škole přihlášených 7 a více dětí, tuto výuku škola ze zákona zajistit musí. Proto je potřebné, aby rodiče svůj požadavek na výuku náboženství včas ředitelství školy sdělili. Předběžný rozvrh výuky najdete na webu farnosti.
  • 5.Příští neděli 13. září bude sbírka na Boží hrob ve Svaté zemi.