Farní ohlášky 20. září 2020 - 25. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 21. září

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, v 18:00 hod. bude mimořádně mše svatá

úterý 22. září

v naší farnosti mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a s žehnáním růží

středa 23. září

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Podle nařízení vlády máme povinnost opět dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. V uzavřených prostorách je nutno nosit roušky.
  • 3.1. sv. přijímání v naší farnosti bude 4. října při mši svaté v 9:00 hod. V sobotu 3. října v 9:30 hod. se děti sejdou k nácviku v bazilice a k přijetí 1. svátosti smíření.
  • 4.Příprava na biřmování bude pokračovat od středy 30. září 2020. Sejdeme se v 19:00 hod. v učebně fary. Vzhledem k velké přestávce se mohou ještě hlásit další zájemci.
  • 5.Příští neděli 27. září na mši svaté v 11:00 hod. oslaví otec Angelo Lemme 40 let kněžství. Děkujeme mu za obětavou službu a při mši svaté budeme prosit o hojné Boží požehnání do dalšího kněžského působení.