Farní ohlášky 27. září 2020 - 26. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 28. září

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

úterý 29. září

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

středa 30. září

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

čtvrtek 1. října

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

pátek 2. října

památka svatých andělů strážných, první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 3. října

v naší farnosti bude v 18:00 hod. již tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské; přijďte si vyprosit potřebné milosti a pozvěte i své přátele

Další informace

  • 1.Otec Angelo Lemme dnes při mši svaté v 11:00 hod. slaví své významné životní jubileum, 40. let kněžství. Vzpomeňme na něj i ve svých soukromých modlitbách.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.1. sv. přijímání v naší farnosti bude příští neděli 4. října při mši svaté v 9:00 hod. V sobotu 3. října v 9:30 hod. se děti sejdou k nácviku v bazilice a k přijetí 1. svátosti smíření.
  • 4.Příprava na biřmování bude pokračovat od středy 30. září. Sejdeme se v 19:00 hod. v učebně fary. Vzhledem k velké přestávce se mohou ještě hlásit další zájemci.
  • 5.Ve čtvrtek 1. října po mši svaté zahájíme pravidelná setkání dospělých nad Biblí. Setkání se konají v učebně fary. Všichni jste srdečně zváni.
  • 6.Pokyny brněnského biskupa k aktuální situaci s COVID – 19: S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. Při vstupu do kostela prosím nasaďte roušky, dezinfikujte ruce a pokud možno udržujte rozestupy.