Farní ohlášky 4. října 2020 - 27. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 7. října

památka Panny Marie Růžencové

sobota 10. října

svátek sv. Tomáše z Villanovy, augustiniánského řeholníka a biskupa, patrona augustiniánských studií

Další informace

  • 1.Dnešní neděli na mši svaté v 9:00 hod. v naší farnosti slavíme 1. sv. přijímání 16 dětí. Děkujeme paní katechetce Heleně Velanové za vedení přípravy a prosíme vás všechny o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.V neděli 18. října zahájíme přípravu na oslavy 700. výročí založení naší baziliky královnou Eliškou Rejčkou. Mši svaté v 11:00 hod. bude předsedat otec Jiří Kaňa.
  • 4.Pokyny brněnského biskupa k aktuální situaci s COVID – 19: S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě. Při vstupu do kostela si prosím nasaďte roušky, dezinfikujte si ruce a pokud možno udržujte rozestupy. Mše svaté se od pondělí 5. října může účastnit maximálně 100 lidí, během mše svaté platí zákaz zpěvu s výjimkou varhaníka na kůru.