Farní ohlášky 18. října 2020 - 29. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 22. října

v naší farnosti uctíváme sv. Ritu, přímluvkyni ve smíření a v lidsky bezvýchodných situacích

pátek 23. října

sv. Jana Kapistránského, kněze

sobota 24. října

sobotní památka Panny Marie

Další informace

  • 1.Biskup Vojtěch uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy bez účasti veřejnosti. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. Od 23. října bude ve všední dny bazilika otevřena od 16:30 do 17:30 hod., v neděli od 8:30 do 11:30 hod. V tomto čase bude možnost přijmout eucharistii. Vstupovat budete jednotlivě a v pravidelných intervalech se střídat. Svátost smíření i eucharistii lze přijmout po telefonické domluvě s kněžími.