Farní ohlášky 1. listopadu 2020 - slavnost Všech svatých

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 2. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – i dnes bude mimořádně příležitost přijmout eucharistii od 16:30 do 17:30 hod.

úterý 3. listopadu

sv. Martina de Porres, řeholníka

středa 4. listopadu

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

pátek 6. listopadu

první pátek v měsíci listopadu

sobota 7. listopadu

první sobota v měsíci listopadu, v naší bazilice mše svatá s litaniemi k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Biskup Vojtěch uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy bez účasti veřejnosti. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. Ve všední dny bude bazilika otevřena od 16:30 do 17:30 hod., v neděli od 8:30 do 11:30 hod. V tomto čase bude možnost přijmout eucharistii. Vstupovat budete jednotlivě a v pravidelných intervalech se střídat. Svátost smíření i eucharistii lze přijmout po telefonické domluvě s kněžími.