Farní ohlášky 8. listopadu 2020 - 32. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 9. listopadu

svátek Posvěcení lateránské baziliky

úterý 10. listopadu

památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

středa 11. listopadu

památka sv. Martina, biskupa

čtvrtek 12. listopadu

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

pátek 13. listopadu

svátek všech svatých augustiniánského řádu a výročí narození sv. Augustina, zakladatele řehole augustiniánů

sobota 14. listopadu

památka sv. Anežky České, panny

Další informace

  • 1.Biskup Vojtěch uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy bez účasti veřejnosti. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. Ve všední dny bude bazilika otevřena od 16:30 do 17:30 hod., v neděli od 8:30 do 11:30 hod. V tomto čase bude možnost přijmout eucharistii. Vstupovat budete jednotlivě a v pravidelných intervalech se střídat. Svátost smíření i eucharistii lze přijmout po telefonické domluvě s kněžími.