Farní ohlášky 15. listopadu 2020 - 33. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 17. listopadu

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

sobota 21. listopadu

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

neděle 22. listopadu

slavnost Ježíše Krista Krále - konec liturgického roku

Další informace

  • 1.Mše svaté jsou nyní slouženy za účasti 15 lidí. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit i prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. Biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispenz od osobní účasti na nedělních bohoslužbách. Svátost smíření i eucharistii lze přijmout také po telefonické domluvě s kněžími.