Farní ohlášky 13. prosince 2020 - 3. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

sobota 19. prosince

v 8:00 hod. poslední roráty v tomto adventu, prosíme rodiče, aby vypravili své děti s lucerničkami, průvod půjde od sakristie

Další informace

  • 1.Podle nařízení vlády je povolen počet lidí na mši svaté podle velikosti prostoru kostela. V naší bazilice může být přítomno 150 lidí. Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, svou povinnost účasti na nedělní bohoslužbě mohou splnit prostřednictvím online přenosů. Nemocní mohou o přinesení svátosti eucharistie, smíření i pomazání nemocných požádat telefonicky
  • 2.Letos mohou děti v adventu připravovat výzdobu vánočního stromu, který bude od 19. prosince stát před bazilikou u misijního kříže. Prosíme, ozdoby tvořte materiálů odolných dešti (ne z papíru). Ozdoby můžete přinášet před mší svatou do sakristie.
  • 3.Pravidelné pastorační aktivity se v tomto týdnu konají. Srdečně zveme.
  • 4.V sakristii baziliky si můžete zakoupit nové stolní kalendáře, vydané farností Lesná. Koupí tohoto kalendáře podpoříte dofinancování nového kostela blahoslavené Marie Restituty.
  • 5.V sobotu 19. prosince po večerní mši svaté bude příprava na biřmování.