Farní ohlášky 27. prosince 2020 - svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 28. prosince

svátek svatých Mláďátek, mučedníků

úterý 29. prosince

pátý den v oktávu Narození Páně

středa 30. prosince

šestý den v oktávu Narození Páně

čtvrtek 31. prosince

sv. Silvestra, poslední den občanského roku, mše svatá v 18:00 hod. bude na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nastávajícího nového roku; po mši svaté bude hodinová adorace Nejsvětější svátosti

pátek 1. ledna

slavnost Matky Boží, Panny Marie; pořad bohoslužeb bude jako v neděli

sobota 2. ledna

památka sv. Bazila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude poutní bohoslužba k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Podle nařízení vlády je povolen počet lidí na mši svaté podle velikosti prostoru kostela. V naší bazilice může být přítomno 50 lidí. Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, svou povinnost účasti na nedělní bohoslužbě mohou splnit prostřednictvím online přenosů. Nemocní mohou o přinesení svátosti eucharistie, smíření i pomazání nemocných požádat telefonicky.
  • 2.Děkujeme všem, kteří se zasloužili o výzdobu baziliky a slavnostní průběh oslav Narození Páně.