Farní ohlášky 3. ledna 2021 - 2. neděle po Narození Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 6. ledna

slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů; po mši svaté si budete moci vzít požehnanou křídu, kadidlo a vodu; tento den si připomínáme také úmrtí Gregora Johanna Mendela; u jeho hrobu proběhne v omezených podmínkách pietní akt

neděle 10. ledna

svátek Křtu Páně – tímto dnem končí vánoční doba, v bazilice zůstává vánoční výzdoba i betlém až do 2. února

Další informace

  • 1.Podle nařízení vlády je povolen počet lidí na mši svaté podle velikosti prostoru kostela. V naší bazilice může být přítomno 50 lidí. Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, svou povinnost účasti na nedělní bohoslužbě mohou splnit prostřednictvím online přenosů. Nemocní mohou o přinesení svátosti eucharistie, smíření i pomazání nemocných požádat telefonicky.