Farní ohlášky 10. ledna 2021 - Křtu Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 10. ledna

svátek Křtu Páně – dnešním dnem končí vánoční doba a vstupujeme do liturgického mezidobí, v bazilice zůstává vánoční výzdoba i betlém až do 2. února

středa 13. ledna

sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

Další informace

  • 1.Podle nařízení vlády je povolen počet lidí na mši svaté podle velikosti prostoru kostela. V naší bazilice může být přítomno 50 lidí. Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, svou povinnost účasti na nedělní bohoslužbě mohou splnit prostřednictvím online přenosů. Nemocní mohou o přinesení svátosti eucharistie, smíření i pomazání nemocných požádat telefonicky.
  • 2.Povolený počet účastníků bohoslužby v bazilice je 50 lidí.
  • 3. 1. ledna 2021 nařízením otce generála řádu svatého Augustina Alejandro Morala přišel do naší augustiniánské komunity otec Jozef Ržonca, který dosud působil v Praze. Srdečně jej vítáme mezi námi a přejeme mu potřebné Boží milosti pro radostné působení na Starém Brně.