Farní ohlášky 17. ledna 2021 - 2. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 21. ledna

památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

pátek 22. ledna

v naší farnosti mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a s žehnáním růží. Přijďte si vyprosit přímluvu a pomoc sv. Rity, také pomoc pro Vaše rodiny i přátele.

18. - 25. ledna

„Týden modliteb za jednotu křesťanů“ proběhne ve dnech 18. - 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5 -9). Spojuje křesťany různých církví po celém světě. Více informací a texty modliteb najdete na www.cirkev.cz. Velkým příkladem je nám sv. Augustin, který vždy viděl v pokřtěných a odloučených své bratry, se kterými se toužil společně modlit.

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přítomno 50 lidí. Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, svou povinnost účasti na nedělní bohoslužbě mohou splnit prostřednictvím online přenosů. Nemocní mohou o přinesení svátosti eucharistie, smíření i pomazání nemocných požádat telefonicky.