Farní ohlášky 31. ledna 2021 - 4. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu

středa 3. února

památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – na závěr mše svaté bude uděleno „Svatoblažejské požehnání“; sv. Blažej je přímluvce při nemocech krku

pátek 5. února

památka sv. Agáty, panny a mučednice; první pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 6. února

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; první sobota v měsíci – v naší bazilice bude již tradiční poutní bohoslužba s litaniemi k Panně Marii Svatotomské; v této těžké době pozvěme na poutní bohoslužbu své přátele a blízké; abychom si od Matky Boží společně vyprosili potřebné Boží milosti.

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přítomno maximálně 50 lidí.
  • 2.U příležitosti Roku svatého Josefa máme příležitost získat odpustky pro sebe i pro své blízké. V naší farnosti je každou středu po mši svaté u oltáře sv. Josefa pobožnost k tomuto světci.
  • 3.15. ročník Národního týdne manželství, který se bude konat v týdnu od 8. do 14. 2. 2021, ponese motto O manželství a dětech. Přehled akcí toho týdne najdete na www.tydenmanzelstvi.cz, vzhledem k pandemii a omezením budou probíhat on-line. Další akce a tipy najdete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/ nebo www.manzelstvi.cz.
  • 4.Rozhodnutím Kongregace pro zasvěcený život ze dne 7. ledna 2021 byl otec Lukáš Evžen Martinec vyloučen z augustiniánského řádu a požádal o možnost své kněžské poslání plnit v Olomoucké arcidiecézi.
  • 5.Příští neděli 7. února odpoledne od 16:00 hod. budeme v bazilice uklízet vánoční výzdobu a betlém. Prosíme farníky o pomoc.