Farní ohlášky 14. února 2021 - 6. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 16. února

památka blahoslaveného Šimona z Cascie, augustiniána

středa 17. února

Popeleční středa, začátek postní doby

neděle 21. února

1. neděle postní

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 2.U příležitosti Roku svatého Josefa je v naší farnosti každou středu po mši svaté pobožnost k tomuto světci.
  • 3.Každý pátek a neděli v postní době se pomodlíme křížovou cestu. V pátek místo růžence před mší svatou, začneme v 17:15 hod. a v neděli v 17:00 hod.
  • 4.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 5.V postní době bude každé úterý po mši svaté pravidelná adorace Nejsvětější Svátosti s modlitbou k Božímu milosrdenství.