Farní ohlášky 21. února 2021 - 1. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 21. února

v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty

pondělí 22. února

svátek Stolce svatého apoštola Petra; v naší farnosti bude také tradiční pobožnost ke sv. Ritě s žehnáním růží – výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

úterý 23 února

po mši svaté bude půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou k Božímu milosrdenství

středa 24. února

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi

pátek 26. února

v 17:15 hod. modlitba křížové cesty

neděle 28. února

v 17:00 hod. modlitba křížové cesty

Další informace

  • 1.Brožurka „Malý průvodce postní dobou“ je vhodnou pomůckou k duchovnímu prožívání postní doby. Opět ji pro Vás připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně a můžete si ji zakoupit za 5 Kč v sakristii kostela.
  • 2.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.