Farní ohlášky 7. března 2021 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 7. března

v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty

úterý 9. března

po mši svaté bude půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou k Božímu milosrdenství

středa 10. března

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi

pátek 12. března

v 17:15 hod. modlitba křížové cesty

neděle14. března

v 17:00 hod. modlitba křížové cesty

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přeje hojnost Božích milostí od zmrtvýchvstalého Ježíše. Kéž Vás a Vaše rodiny Kristus naplní svým pokojem a posilní Vaši víru a naději v těchto nejistých dobách. Ať Vás provází požehnání Panny Marie Svatotomské.