Farní ohlášky 21. března 2021 - 5. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 21. března

v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty

pondělí 22. března

den modlitby ke sv. Ritě; výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod. s obřadem požehnání růží

úterý 23. března

po mši svaté bude půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou k Božímu milosrdenství

středa 24. března

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi

čtvrtek 25. března

slavnost Zvěstování Páně

pátek 26. března

v 17:15 hod. modlitba křížové cesty

Květná neděle 28. března

začíná Svatý týden; příležitost ke svátosti smíření od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 16:30 do 18:00 hod.; v 17:00 hod. modlitba křížové cesty; na Květnou neděli si nezapomeňte přinést na mši svatou k požehnání větvičky kočiček. Mše svaté začnou u dveří kostela čtením evangelia a požehnáním ratolestí

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.