Farní ohlášky 28. března 2021 - Květná neděle (pašijová)

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Květná neděle 28. března

vstupujeme do Svatého týdne; v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty; příležitost ke svátosti smíření je od 7:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 16:30 - 18:00 hod.

úterý 30. března

po mši svaté bude půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou k Božímu milosrdenství; příležitost ke svátosti smíření bude od 17:00 do19:00 hod.

středa 31. března

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi; příležitost ke svátosti smíření bude od 17:00 do 19:00 hod.

Zelený čtvrtek 1. dubna

začíná velikonoční triduum; večerní mše na památku Večeře Páně v 18:00 hod.; po mši svaté přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady – možnost modlitby do 21:00 hod.

Velký pátek 2. dubna

den přísného postu; v 8:00 hod. společná modlitba liturgie hodin; v 15:00 hod. modlitba křížové cesty; obřady Velkého pátku s adorací kříže v 18:00 hod.; po liturgii přenesení Nejsvětější svátosti do Božího hrobu a možnost adorace do 21:00 hod.

Bílá sobota 3. dubna

v 8:00 hod. společná modlitba liturgie hodin; ve 20:00 hod. slavnost Zmrtvýchvstání Páně – velikonoční vigilie

Velikonoční neděle 4. dubna

slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční; po každé mši svaté požehnáme přinesené velikonoční pokrmy

Další informace

  • 1.Velikonoční pondělí 5. dubna: mše svaté budou slouženy jako v neděli, tedy v 7:30; v 9:00 a v 11:00 hod.
  • 2.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 3.Na farním webu: www.opatstvibrno.cz najdete malý historický exkurz pana Václava Procházky: jak se slavily Velikonoce v Mendlově době.
  • 4.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.