Farní ohlášky 4. dubna 2021 - Zmrtvýchvstání Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 5. dubna

1. den ve velikonočním oktávu; mše svaté budou slouženy jako v neděli: v 7:30 ; v 9:00 a v 11:00 hod.

středa 7. dubna

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi

neděle 11. dubna

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství; v 15:00 hod. je hodina Božího milosrdenství, v naší bazilice bude mimořádně pobožnost, ve které budeme prosit o potřebné Boží milosti pro náš život.

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 2.Na farním webu: www.opatstvibrno.cz najdete malý historický exkurz pana Václava Procházky: Jak se slavily Velikonoce v Mendlově době.
  • 3.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.
  • 4.Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních svátků umučení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše.