Farní ohlášky 11. dubna 2021 - neděle Božího milosrdenství

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Dnes, v neděli 11. dubna

neděle Božího milosrdenství; v 15:00 hod. je hodina Božího milosrdenství, v naší bazilice bude mimořádně pobožnost, ve které budeme prosit o potřebné Boží milosti pro náš život.

úterý 13. dubna

sv. Martina I., papeže a mučedníka

středa 14. dubna

po mši svaté bude pobožnost ke sv. Josefovi

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 2.Na farním webu: www.opatstvibrno.cz najdete malý historický exkurz pana Václava Procházky: jak se slavily Velikonoce v Mendlově době.
  • 3.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.
  • 4.Vy, kteří můžete finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu, číslo najdete na našich webových stránkách.