Farní ohlášky 18. dubna 2021 - 3. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 22. dubna

den modlitby ke sv. Ritě, přímluvkyni v lidsky neřešitelných situacích a ve smíření; v 18:00 hod. mše svatá s žehnáním růží. Prosíme, pozvěte i své přátele

pátek 23. dubna

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

sobota 24. dubna

svátek obrácení sv. Augustina, také památka sv. Jiřího, mučedníka; po mši svaté pobožnost ke sv. Augustinovi – modlitba o požehnání pro augustiniánský řád

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 2.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.
  • 3.Vy, kteří můžete finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu, číslo najdete na našich webových stránkách.