Farní ohlášky 25. dubna 2021 - 4. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 26. dubna

svátek Panny Marie, Matky dobré rady, mimořádně bude mše svatá v 18:00 hod.

úterý 27. dubna

památka sv. Heleny z Udine, augustiniánky

středa 28. dubna

památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

čtvrtek 29. dubna

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

sobota 1. května

památka sv. Josefa, dělníka; 1. sobota v měsíci, v naší farnosti poutní bohoslužba k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Dále platí nařízení vlády, podle kterého může být v naší bazilice na mši svaté přibližně 50 lidí.
  • 2.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.
  • 3.Vy, kteří můžete finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu, číslo najdete na našich webových stránkách.
  • 4.Výstavu o boji církve za svobodu nazvanou „Nemějte strach“ můžete shlédnout v zahradě před Mendlovým muzeem – vchod do zahrady z Mendlova náměstí. Výstava zde bude do 7. května 2021.