Farní ohlášky 2. května 2021 - 5. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 3. května

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, mimořádně bude mše svatá v 18:00 hod.

středa 5. května

blahoslaveného Vincence Solera, augustiniána

čtvrtek 6. května

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

pátek 7. května

blahoslavené Marie od sv. Josefa Alvarado, augustiniánky; 1. pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 8. května

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Další informace

  • 1.Podle aktuálního nařízení vlády platí při bohoslužbách tato pravidla: • udržovat rozestupy 2 m od ostatních účastníků bohoslužby (členové jedné rodiny nebo domácnosti mohou být pohromadě) • dezinfikovat si u vchodu ruce • nosit respirátory, nebo roušky chirurgické, nanoroušky, nikoli tedy roušky látkové
  • 2.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu.
  • 3.Prosíme farníky, kteří mohou finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu nebo osobně, číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Pokud potřebujete, vystavíme Vám potvrzení o daru, abyste mohli uplatnit nárok na snížení daní.
  • 4.Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům ze zemí Blízkého východu.
  • 5.Výstavu o boji církve za svobodu nazvanou „Nemějte strach“ můžete shlédnout v zahradě před Mendlovým muzeem – vchod do zahrady z Mendlova náměstí. Výstava zde bude do 7. května 2021.