Farní ohlášky 9. května 2021 - 6. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 11. května

blahoslaveného Řehoře z Celli, augustiniána

středa 12. května

blahoslaveného Viléma Tirry, augustiniána

čtvrtek 13. května

slavnost Nanebevstoupení Páně / Panny Marie Fatimské

pátek 14. května

svátek sv. Matěje, apoštola

Další informace

  • 1.Podle aktuálního nařízení vlády může být na bohoslužbách v naší bazilice při dodržování hygienických opatření cca 100 osob.
  • 2.V měsíci květnu se budeme ve všední dny na závěr mše svaté modlit litanie k Panně Marii.
  • 3.Naše farnost letos pro děti a mládež opět připravuje farní tábor, informace najdete na plakátu
  • 4.Prosíme farníky, kteří mohou finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu nebo osobně, číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Pokud potřebujete, vystavíme Vám potvrzení o daru, abyste mohli uplatnit nárok na snížení daní.