Farní ohlášky 16. května 2021 - 7. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 18. května

blahoslaveného Viléma z Tolouse, augustiniána

středa 19. května

blahoslaveného Klementa z Osima a Augustina z Tarana, augustiniánů

čtvrtek 20. května

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

sobota 22. května

svátek sv. Rity, augustiniánky, přimluvkyně ve smíření a v lidsky neřešitelných situacích – hlavní pouť ke sv. Ritě; mši svatou bude sloužit biskup Pavel Posád; před bazilikou bude možné koupit růže. Od 21:00 do 22:00 hod. bude modlitební bdění před Nejsvětější svátostí oltářní – Vigilie svatodušní.

neděle 23. května

slavnost Seslání Ducha svatého

Další informace

  • 1.Podle aktuálního nařízení vlády může být na bohoslužbách v naší bazilice při dodržování hygienických opatření cca 100 osob.
  • 2.V nastávajícím týdnu se modlíme ve všední dny na závěr mše svaté litanie k Panně Marii spojené s novenou k Duchu svatému.
  • 3.Příští neděli bude sbírka na potřeby Charity.
  • 4.Prosíme farníky, kteří mohou finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu nebo osobně, číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Pokud potřebujete, vystavíme Vám potvrzení o daru, abyste mohli uplatnit nárok na snížení daní.