Farní ohlášky 23. května 2021 - slavnost Seslání Ducha svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 24. května

památka Panny Marie, Matky církve – výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

úterý 25. května

památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

středa 26. května

památka sv. Filipa Neriho, kněze

čtvrtek 27. května

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

neděle 30. května

slavnost Nejsvětější Trojice

Další informace

  • 1.Podle aktuálního nařízení vlády může být na bohoslužbách v naší bazilice při dodržování hygienických opatření cca 100 osob.
  • 2.Prosíme farníky, kteří mohou finančně přispět na potřeby farnosti, učiňte tak prostřednictvím farního účtu nebo osobně, číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Pokud potřebujete, vystavíme Vám potvrzení o daru, abyste mohli uplatnit nárok na snížení daní.
  • 3.Výuka náboženství na faře i na školách je od příštího týdne obnovena, obnovujeme i pravidelná pastorační setkání na opatství.
  • 4.Děkujeme obětavým farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu, pečení koláčků a další služby při pouti ke svaté Ritě
  • 5.V tomto roce naše bazilika v rámci Noci kostelů otevřena nebude. Baziliku otevřeme k prohlídkám a modlitbám ve spolupráci s Magistrátem města Brna od 15. června do 15. září 2021, vždy od úterý do soboty odpoledne od 14:00 - 17:00 hod.