Farní ohlášky 8. srpna 2021 - 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 9. srpna

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod.

úterý 10. srpna

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

středa 11. srpna

Památka sv. Kláry, panny.

čtvrtek 12. srpna

První den tridua před poutí, v 18:00 hod. mše svatá s mariánskou pobožností, na závěr přednáška pana Václava Procházky: „Starobrněnský klášter a bazilika – jak je neznáme“.

pátek 13. srpna

Druhý den tridua, v 18:00 hod. mše svatá s mariánskou pobožností, na závěr druhá část přednášky pana Václava Procházky.

sobota 14. srpna

Památka sv. Maxmliana Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, třetí den tridua, v 18:00 hod. mše svatá, po mši svaté společně zazpíváme mariánskou modlitbu východní církve Akafist.

neděle 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v naší bazilice pouť k Palladiu města Brna, Panně Marii Svatotomské. Je to také pouť naší farnosti. Slavnostní mši svaté v 11:00 hod. bude předsedat otec biskup Karel Herbst.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.