Farní ohlášky 12. září 2021 - 24. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 14. září

svátek Povýšení svatého kříže

středa 15. září

památka Panny Marie Bolestné

čtvrtek 16. září

památka sv. Ludmily, mučednice

pátek 17. září

památka sv. Bellarmina, biskupa a učitele církve

Další informace

  • 1.Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii baziliky a zde je můžete i odevzdat. Výuka bude probíhat podle rozvrhu z minulých let. Na faře začínáme učit náboženství od pondělí 13. září, na školách výuka začala minulý týden.
  • 2.Otevíráme přípravu na křest dospělých. Zájemci, přihlaste se v sakristii baziliky. Předpokládaný začátek v říjnu.
  • 3.Prosíme Vás, kteří můžete přispívat do fondu „Puls“ na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, staňte se „donátorem“ naší farnosti. Přihlášku najdete u východu z baziliky pod nástěnkou Tímto svým finančním darem pomůžete farnosti a současně diecézi tím, že Váš dar sníží povinný poplatek, který musí farnost odvádět na biskupství. Za Vaši finanční podporu Pán Bůh zaplať.
  • 4.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 5.Setkávání maminek s malými dětmi začne ve čtvrtek 16. září v 9:30 hod. dopoledne. Všechny maminky s malými dětmi srdečně zveme. Na „Kulihrášky“ se těší paní katechetka Ludmila Hartlová.
  • 6.Další pastorační aktivity zahájíme v říjnu.
  • 7.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.