Farní ohlášky 19. září 2021 - 25. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. září

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

středa 22. září

mše svatá s pobožností ke cti sv. Rity a s žehnáním růží

čtvrtek 23. září

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Další informace

  • 1.Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii baziliky a zde je můžete i odevzdat. Výuka bude probíhat podle rozvrhu z minulých let.
  • 2.Otevíráme přípravu na křest dospělých. Zájemci, přihlaste se v sakristii baziliky. Předpokládaný začátek v říjnu.
  • 3.Prosíme Vás, kteří můžete přispívat do fondu „Puls“ na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, staňte se „donátorem“ naší farnosti. Přihlášku najdete u východu z baziliky pod nástěnkou Tímto svým finančním darem pomůžete farnosti a současně diecézi tím, že Váš dar sníží povinný poplatek, který musí farnost odvádět na biskupství. Za Vaši finanční podporu Pán Bůh zaplať.
  • 4.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 5.Setkávání maminek s malými dětmi - „Kulihrášky“ - již začalo. Setkání budou každý čtvrtek v 9:30 hod. dopoledne na faře. Všechny maminky s malými dětmi srdečně zveme. Na „Kulihrášky“ se těší paní katechetka Ludmila Hartlová.
  • 6.Další pastorační aktivity zahájíme v říjnu.
  • 7.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.