Farní ohlášky 26. září 2021 - 26. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 28. září

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; mše svatá bude v 18:00 hod.

středa 29. září

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

čtvrtek 30. září

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

pátek 1. října

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; první pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření již d 17:00 hod.

sobota 2. října

památka svatých andělů strážných; první sobota v měsíci - v naší farnosti se koná poutní bohoslužba k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Otevíráme přípravu na křest dospělých. Zájemci, přihlaste se v sakristii baziliky. Předpokládaný začátek v říjnu.
  • 2.Rozvrh výuky náboženství visí na vývěskách a na farním webu.
  • 3.Prosíme Vás, kteří můžete přispívat do fondu „Puls“ na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, staňte se „donátorem“ naší farnosti. Přihlášku najdete u východu z baziliky pod nástěnkou Tímto svým finančním darem pomůžete farnosti a současně diecézi tím, že Váš dar sníží povinný poplatek, který musí farnost odvádět na biskupství. Za Vaši finanční podporu Pán Bůh zaplať.
  • 4.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 5.Setkávání maminek s malými dětmi - „Kulihrášky“ - již začalo. Setkání budou každý čtvrtek v 9:30 hod. dopoledne na faře. Všechny maminky s malými dětmi srdečně zveme. Na „Kulihrášky“ se těší paní katechetka Ludmila Hartlová.
  • 6.Další pastorační aktivity zahájíme v říjnu.
  • 7.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.