Farní ohlášky 31. října 2021 - slavnost Výročí posvěcení kostela

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 1. listopadu

slavnost Všech svatých, výjimečně mše svatá v 18:00 hod.

úterý 2. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, po mši svaté bude tradiční pobožnost za zemřelé, prosím, přineste si svíce v kalíšku

čtvrtek 4. listopadu

památka sv. Karla Boromejského, biskupa; příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude výjimečně ve čtvrtek od 17:00 hod.

pátek 5. listopadu

v 17:00 hod. pietní akt uložení Mendelových ostatků do hrobky na Ústředním hřbitově, v 18:00 hod. bude zádušní mše svatá za zemřelé členy augustiniánského řádu

sobota 6. listopadu

první sobota v měsíci; v naší farnosti bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské; pozvěte své přátele a přijďte si společně vyprosit Boží pomoc a požehnání

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Ve dnech 3. – 4. listopadu proběhnou v Mendlově muzeu Mendelovy dny, které připomenou význam Gregora Johanna Mendela. Další informace na webových stránkách Mendlova muzea. Srdečně zveme.
  • 3.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.
  • 4.Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti ke hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu lze plnomocné odpustky pro duše v očistci získat za obvyklých podmínek a k tomu navštívit hřbitov a zde se pomodlit za zemřelé.