Farní ohlášky 7. listopadu 2021 - 32. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 9. listopadu

svátek Posvěcení lateránské baziliky

středa 10. listopadu

památka Lva Velikého, papeže a učitele církve

čtvrtek 11. listopadu

památka sv. Martina, biskupa

pátek 12. listopadu

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

sobota 13. listopadu

slavnost Všech svatých augustiniánského řádu a výročí narození sv. Augustina

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Každou neděli je pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Srdečně zveme.
  • 3.Připomínáme, že všechny pastorační aktivity ve farnosti běží a srdečně Vás zveme k účasti.
  • 4.Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslav dnů Gregora Johanna Mendela a účastnili se opětovného uložení jeho ostatků do augustiniánské hrobky. Jsme rádi, že se nám podařilo získat potřebné finance z Evropské unie na rekonstrukci Mendelova skleníku. Nyní na místě původního skleníku probíhá archeologický průzkum.
  • 5.Plnomocné odpustky pro duše v očistci je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. Podmínkami jsou: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.