Farní ohlášky 12. prosince 2021 - 3. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 14. prosince

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, ranní roráty se snídaní budou v 6:45 hod., večerní mše svatá bude v obvyklém čase

čtvrtek 16. prosince

připomínáme si založení Řádu sv. Augustina papežem Innocentem IV. v roce 1244

sobota 18. prosince

v 8:00 hod. mše svatá s rorátními zpěvy, večerní mše svatá bude v obvyklém čase

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.V příštím týdnu od úterý 14. do soboty 18. prosince bude před každou mší svatou v 17:30 hod. místo modlitby růžence adventní zamyšlení.
  • 3.Děkujeme štědrému dárci za sladkosti pro děti ke svatému Mikuláši.
  • 4.Poděkování patří též všem farníkům, kteří o 1. neděli adventní přispěli zakoupením klášterních produktů na sbírku pro hospic sv. Alžběty. Bylo vybráno téměř 14 000 Kč.
  • 5.Od 6. 12. 2021 je ustanovena pastorační a ekonomická rada farnosti, která je poradním orgánem faráře. Více na vývěskách.
  • 6.V pondělí 20. prosince odpoledne od 16:00 hod. budeme stavět stromky i betlém, zdobit baziliku a provedeme i předvánoční úklid. Prosíme Vás o pomoc.
  • 7.Bazilika je otevřena pro veřejnost: v úterý od 17:30 hod. do 19:00 hod. od středy do soboty od 15:00 hod. do19:00 hod. v neděli od 7:00 hod. do 15:00 hod.
  • 8.Před bazilikou u misijního kříže bude opět stát vánoční strom. Zveme všechny děti, aby vyrobily nějaké ozdoby, které společně zavěsíme v neděli 19. prosince v 15:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.