Farní ohlášky 26. 12. 2021 – 9. 1. 2022

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 26. prosince

svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

pondělí 27. prosince

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty; mše sv. v 18:00 hod.

úterý 28. prosince

svátek svatých Mláďátek, mučedníků

pátek 31. prosince

sedmý den v oktávu Narození Páně; sv. Silvestra I., papeže – mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude v 18:00 hod.; ve 23:30 hod. adorace na zakončení občanského roku

sobota 1. ledna 2022

slavnost Matky Boží, Panny Marie, bohoslužby budou v 9:00 hod.; 11:00 hod. a v 18:00 hod.

neděle 2. ledna

2. neděle po narození Páně

čtvrtek 6. ledna

slavnost Zjevení Páně, v naší farnosti bude bohoslužbě v 18:00 hod. předsedat P. Marek Orko Vácha

Další informace

  • 1.V neděli 9. ledna 2022 – svátek Křtu Páně – tímto dnem končí vánoční doba.
  • 2.Bazilika je otevřena k návštěvě betléma od pondělí 27. prosince do soboty 1. ledna vždy od 13:00 hod do 18:00 hod.
  • 3.Od 6. 12. 2021 je ustanovena pastorační a ekonomická rada farnosti, která je poradním orgánem faráře. Více na vývěskách.
  • 4.List otce biskupa Vojtěcha si můžete přečíst na vývěsce před bazilikou.
  • 5.Ve čtvrtek 6. ledna ve 12:00 hod. proběhne na Ústředním hřbitově u hrobu Gregora Johanna Mendela pietní akt u příležitosti výročí jeho úmrtí.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.