Farní ohlášky 16. ledna 2022 - 2. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

18. - 25. ledna

Od 18. do 25. ledna tradičně probíhají modlitby za jednotu křesťanů. Mottem tohoto týdne je: “Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“. (Mt 2, 2) Připojme se i my k této Ježíšově touze, "aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,...“. (Jan17, 21)

úterý 18. ledna

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

pátek 21. ledna

památka sv. Anežky, panny a mučednice

sobota 22. ledna

v naší farnosti v 18:00 hod. mše svatá s pobožností ke sv. Ritě a s žehnáním růží. Sv. Rita je přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích a ve smíření.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.V sobotu 22. ledna po večerní mši svaté bude příprava pro biřmovance.
  • 3.Pravidelné pastorační aktivity běží podle rozvrhu.
  • 4.Farní kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 5.Komunita augustiniánů otevřela novou expozici Muzea starobrněnského opatství. Srdečně Vás zveme na jeho návštěvu. V rámci expozice je k vidění obraz sv. Augustina od Petra Paula Rubense. Otevřeno od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00 hod. Vstup přes Mendlovo muzeum.