Farní ohlášky 23. ledna 2022 - „Neděle Božího slova“

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

18. - 25. ledna

Od 18. do 25. ledna tradičně probíhají modlitby za jednotu křesťanů. Připojme se i my k této Ježíšově touze, "aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, ...“. (Jan 17, 21)

úterý 25. ledna

svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

středa 26. ledna

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

pátek 28. ledna

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby spojeného s úklidem baziliky ve středu 2. února.
  • 2.Pravidelné pastorační aktivity běží podle rozvrhu.
  • 3.Komunita augustiniánů otevřela novou expozici Muzea starobrněnského opatství. V rámci expozice je k vidění obraz sv. Augustina od Petra Paula Rubense. Srdečně Vás zveme na jeho návštěvu. Otevřeno od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00 hod. Vstup přes Mendlovo muzeum.
  • 4.Na stolku u sakristie si opět můžete zakoupit Katolický týdeník.
  • 5.V roce 2022 bude funkci kostelníka zastávat pan Václav Procházka a pomáhat mu bude pan Petr Švejda.
  • 6.Opatská kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod.