Farní ohlášky 30. ledna 2022 - 4. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice

čtvrtek 3. února

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

pátek 4. února

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření je již od 17:00 hod.

sobota 5. února

první sobota v měsíci, v naší bazilice bude v 18:00 hod. tradiční poutní bohoslužba s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby, který spojíme s úklidem baziliky ve středu 2. února.
  • 2.Členové „Živého růžence“ si mohou rozpis modliteb na tento rok od paní Halámkové vyzvednout v sakristii baziliky.
  • 3.Členové pastorační rady se sejdou v sobotu 5. února po večerní mši svaté.
  • 4.Opatská kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
  • 5.Na stolku u sakristie si opět můžete zakoupit Katolický týdeník.
  • 6.V roce 2022 bude funkci kostelníka zastávat pan Václav Procházka a pomáhat mu bude pan Petr Švejda.
  • 7.Ve středu 9. února při večerní mši svaté v 18:00 hod. poděkuje v naší Starobrněnské bazilice za dar 40 let kněžství otec Pavel Procházka. Své mládí prožil ve starobrněnské farnosti. Po vysvěcení na kněze v roce 1982 působil v Drnholci, v Jihlavě, v Třešti, v Děčíně a nyní ve Šluknově.