Farní ohlášky 6. února 2022 - 5. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 10. února

památka sv. Scholastiky, panny

pátek 11. února

Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Členové „Živého růžence“ si mohou rozpis modliteb na tento rok od paní Halámkové vyzvednout v sakristii baziliky.
  • 3.V sobotu 12. února v 19:00 hod. bude pokračovat příprava biřmovanců.
  • 4.V neděli 13. února na mši svaté v 11:00 hod. bude obřad předání kříže kandidátům na biřmování.
  • 5.Opatská kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
  • 6.Na stolku u sakristie si opět můžete zakoupit Katolický týdeník.
  • 7.Ve středu 9. února při večerní mši svaté v 18:00 hod. poděkuje v naší Starobrněnské bazilice za dar 40 let kněžství P. Pavel Procházka. Své mládí prožil ve starobrněnské farnosti. Po vysvěcení na kněze v roce 1982 působil v Drnholci, v Jihlavě, v Třešti, v Děčíně a nyní ve Šluknově.