Farní ohlášky 13. února 2022 - 6. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 16. února

blahoslaveného Šimona z Cascie, OSA

čtvrtek 17. února

sv. Alexia a druhů, řeholníků

Další informace

  • 1.27. února 2022 v 11:00 h bude v naší farnosti biřmování.
  • 2.Členové „Živého růžence“ si mohou rozpis modliteb na tento rok od paní Halámkové vyzvednout v sakristii baziliky.
  • 3.Úmysly apoštolátu modlitby na únor: za řeholnice a zasvěcené ženy, aby nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby a za Čínu, aby zde konání zimních olympijských her přispělo k rozvoji lidských práv.
  • 4.Příští neděli 20. února bude sbírka “Haléř sv. Petra“.
  • 5.K setkávání a sdílení je pro Vás všechny každou neděli od 10:00 hod. otevřena Opatská kavárna. Využijte otevřené prostory ke vzájemnému poznávání. Všichni jste srdečně zváni.