Farní ohlášky 27. února 2022 - 8. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Popeleční středa 2. března

začátek postní doby; den přísného postu; při mši svaté bude udílen „popelec“

pátek 4. března

první pátek v měsíci – svátost smíření již od 17:00 hod.

sobota 5. března

první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s litaniemi k Panně Marii

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom se s naléhavostí i s důvěrou v Boží moc spojili v modlitbách a postu za ukončení války a za mír na Ukrajině.
  • 3.Při sbírce minulou neděli bylo vybráno 36 000 Kč. Děkujeme, kéž Vaši štědrost Bůh odmění. Část sbírky z dnešní neděle 27. února bude věnována na pomoc Ukrajině prostřednictvím Charity České republiky.
  • 4.V postní době bude pobožnost křížové cesty pravidelně v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:00 hod
  • 5.Převor opatství na Starém Brně, otec Angelo, oslavil v únoru své narozeniny. Přejeme mu hojné Boží požehnání, pevné zdraví a pomoc Ducha svatého.
  • 6.Opatská kavárna je Vám všem také dnes otevřena ke vzájemnému setkávání a sdílení. Využijte nabídnuté prostory. Všichni jste srdečně zváni.